Аж үйлдвэрийн барилга

Аж үйлдвэрийн барилга

Аж үйлдвэрийн үйлдвэрүүдийг барилгын бүтцийн төрлөөр нь нэг давхар аж үйлдвэрийн барилга, олон давхар үйлдвэрлэлийн барилгад хувааж болно.

Олон давхар аж үйлдвэрийн барилгуудын дийлэнх нь хөнгөн үйлдвэр, цахилгаан бараа, багаж хэрэгсэл, харилцаа холбоо, анагаах ухаан болон бусад салбарт олддог. Ийм ургамлын шал нь ерөнхийдөө тийм ч өндөр биш юм. Тэдгээрийн гэрэлтүүлгийн загвар нь нийтлэг шинжлэх ухааны судалгаа, лабораторийн барилгуудтай төстэй бөгөөд флюресцент гэрэлтүүлгийн схемийг ихэвчлэн ашигладаг. Механик боловсруулалт, төмөрлөг, нэхмэл болон бусад үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн үйлдвэрүүд нь ерөнхийдөө нэг давхар аж үйлдвэрийн барилга бөгөөд үйлдвэрлэлийн хэрэгцээний дагуу илүү олон давхар нэг давхар аж үйлдвэрийн үйлдвэрүүд, өөрөөр хэлбэл зэрэгцүүлэн байрлуулсан олон талт үйлдвэрүүд байдаг. зай нь шаардагдахтай ижил эсвэл өөр байж болно.

Барилгын модулийн тодорхой шаардлагыг хангасны үндсэн дээр нэг давхар барилгын өргөн (урт), урт, өндрийг технологийн хэрэгцээний дагуу тодорхойлно. Ургамлын урт Sp: ерөнхийдөө 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36м, гэх мэт. Ургамлын урт L: хэдэн арван метр, хэдэн зуун метр хүртэл. Ургамлын H өндөр: нам нь ерөнхийдөө 5-6м, өндөр нь 30-40м, түүнээс ч өндөр байдаг. Ургамлын урт ба өндөр нь үйлдвэрийн гэрэлтүүлгийн дизайнд анхаарах гол хүчин зүйл юм. Нэмж дурдахад, үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн тасралтгүй байдал, хэсгүүдийн хоорондох бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн хэрэгцээний дагуу ихэнх аж үйлдвэрийн үйлдвэрүүд өргөгч кранаар тоноглогдсон байдаг бөгөөд хөнгөн жин нь 3-5т, том өргөх жин нь хэдэн зуун тонн байдаг.

Загварын тодорхойлолт

Үйлдвэрийн үйлдвэрийн дизайны стандартыг үйлдвэрийн бүтцийн дагуу боловсруулдаг. Үйлдвэрийн зураг төслийг технологийн процессын хэрэгцээ, үйлдвэрлэлийн нөхцлийг үндэслэн боловсруулж, үйлдвэрийн хэлбэрийг тодорхойлдог.

Стандарт ургамлын дизайны үзүүлэлтүүд

I. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрүүдийн зураг төсөл нь холбогдох үндэсний бодлогыг хэрэгжүүлж, дэвшилтэт технологи, эдийн засгийн оновчтой байдал, аюулгүй байдал, хэрэглээнд хамрагдаж, чанарыг баталгаажуулж, эрчим хүч хэмнэх, байгаль орчныг хамгаалах шаардлагыг хангасан байх ёстой.
II. Энэхүү тодорхойлолтыг шинээр баригдсан, шинэчлэгдсэн, өргөтгөсөн үйлдвэрийн үйлдвэрүүдийн зураг төсөлд хамаарах боловч хяналтын объект болох бактери бүхий биологийн цэвэр өрөөнд хамаарахгүй. Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, нүүлгэн шилжүүлэх, гал унтраах байгууламжийн талаархи энэхүү тодорхойлолтын заалт нь барилгын өндөр нь 24м-ээс дээш өндөр барилга байгууламж, газар доорхи үйлдвэрийн зураг төсөлд хамаарахгүй.
III. Анхны барилгуудыг цэвэр техникийн шинэчлэлд ашиглахдаа үйлдвэрлэлийн үйлдвэрүүдийн зураг төслийг үйлдвэрлэлийн технологийн шаардлагад үндэслэж, арга хэмжээг орон нутгийн нөхцөлд тохируулж, өөрөөр харьцаж, одоо байгаа техникийн байгууламжийг бүрэн ашиглах ёстой.
IV. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрүүдийн зураг төсөл нь барилга угсралт, засвар үйлчилгээний менежмент, туршилт, аюулгүй ажиллагааг хангахад шаардлагатай нөхцлийг бүрдүүлнэ.
V. Энэхүү тодорхойлолтыг хэрэгжүүлэхээс гадна аж үйлдвэрийн үйлдвэрүүдийн зураг төсөл нь одоо мөрдөж буй үндэсний стандарт, техникийн нөхцлийн холбогдох шаардлагад нийцсэн байна.

101

Үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн төсөл

102

Хүйтэн агуулах ба хүйтэн гинж төсөл